ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR BU BİLGİ SİZİN İÇİN

ÇALIŞANLAR “ALDIĞINIZ ÜCRET SEBEBİYLE BEYANNAME VERMEK ZORUNDA OLABİLİRSİNİZ! “

Değerli okurlar bugünkü yazımızın konusu hepimizin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan ücretle ilgili. Bu konuda çok bilinmeyen fakat şahsen tanık olduğum, kontroller sırasında tespit edilmiş olan ve çalışanın cezai yaptırımla karşı karşıya kaldığı, birden fazla işverenden ücret alınması durumuna değinmek istiyorum.

Öncelikle ücretin resmi tanımına bakalım

Ücret belli bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir.

 Yani bir ödemenin ücret olabilmesi için üç unsuru olması gerekmektedir.

  1. Bir işverene tabi olmak
  2. Belli bir işyerine tabi olmak
  3. Hizmet karşılığı olarak bir ödemenin yapılması

Ücretlerin vergilendirilmesi iki şekilde yapılmaktadır.

  1. İşveren tarafından yapılan vergi kesintisi
  2. Elde edilen gelirin yıllık beyanname ile beyan edilmesi

Şimdi önemli olan ayırıma değinelim.

Bir işverenden, alınan ücret işveren tarafından vergi kesintisi yapılarak devlete ödenir ve çalışanın ayrıca bir beyanname vermesi gerekmez.

Ancak bir vergilendirme dönemi içerisinde birden fazla işverenin yanında çalışarak ücret geliri elde etmekle birlikte

  1. 2022 yılı için ikinci işyerinden aldıkları ücret yıllık 70.000 TL’yi geçen çalışanlar,
  2. Yine 2022 yılı ücret geliri 880.000 TL’yi aşanlar
  3. Ve son olarak bir vergilendirme döneminde birden fazla yerde çalışıp ücret geliri elde edenlerin toplam ücret gelirleri 880.000 TL’yi geçenler

Gelir vergisi beyannamesi düzenlemek zorundadır. 

Çalışan hangi ücretin ilk ücret olarak tespit edileceğine dair seçim yapmakta özgürdür. Ama idare burada en yüksek tutarda ücretin ilk ücret olarak seçileceğini kabul etmektedir.

İş yaşamınızın hiçbir döneminde yazımızda değindiğimiz olumsuzlukla karşılaşmamanızı diler saygılar sunarım.

Barış Köse SMMM

Yararlanılan Kaynak: TÜRMOB: Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleri/Son Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar No:13 2022/2

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi