Hizmetlerimiz

Barış Köse SMMM Ofisi olarak mükelleflerimizin mali ve idari anlamda tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere aşağıdaki alanlarda hizmet veriyoruz. Daha fazla bilgi için bizi her zaman arayabilirsiniz. 

Kuruluş ve Tescil İşlemleri
* Şahıs Firması Kuruluşları
* Adi Ortaklık Kuruluşları 
* Sermaye Şirketi Kuruluşları
* Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları 
* Şube Açılış İşlemleri 
* Adres Değişiklikleri 
* Ana Sözleşme Değişiklikleri 
* Sermaye Artışı- Azalışı
* Genel Kurul İşlemleri
* Tür Değişikliği İşlemleri 
* Birleşme Bölünme Tasfiye İşlemleri
* TÜİK Bildirimleri   
* Meslek Odası Kayıt İşlemleri

SGK İşlemleri
* İş yeri tescil İşlemleri 
* İşe Giriş ve İşten  Çıkış Bildirgeleri 
* Özlük Dosyası Oluşturma İşlemleri 
* Puantaj ve Bordrolama Hizmetleri 
* Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri İşlemleri 

 

Muhasebe İşlemleri 
* İşletme Defteri Muhasebesi 
* Serbest Meslek Kazanç Defteri Muhasebesi
* Bilanço Esasına Göre Tutulan Defterlerin Muhasebesi (Şahıs Firmaları-LDT-A.Ş.)
* Kooparatif Dernek ve Vakıf Defterlerinin Muhasebesi 
* Tüm Beyanname İşlemleri (KDV-Muhtasar-Damga-BABS-Geçici Vergi -Gelir Vergisi -Kurumlar Vergisi)
* KDV İade Hizmetleri 

 

Danışmanlık Hizmetleri 

 

Şirketlerin bünyelerinde muhasebe ve finans departmanlarının kurulması, denetimi ve sürekli iyileştirilmesi. 

* Vergi uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmetleri 

* SGK ile ilgili İdari para cezaları ve davalık konularda ve uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmetleri 

Yatırım teşvikleri konusunda danışmanlık ve uygulama hizmetleri 

* KOSGEB Başvuru Hizmetleri 

* İç Denetim Hizmetleri 

* Hata ve Hile Denetimi Hizmetleri