KDV!DE BİR YENİLİK DAHA

                                  KDV’DE BİR YENİLİK DAHA

           Değerli Okurlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladığı 41 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği taslağında yine birçok mükellefi etkileyen bir yeniliği gündemimize getirdi. Tebliğ taslağına göre mükelleflere alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyebilme imkanı getirilmiştir.

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için

  1. Alıcı ve satıcı aralarında bir yıllık bir sözleşme düzenlerler.
  2. Alıcılar alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip öderler
  3. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekir
  4. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün değildir.
  5. Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini, işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine verirler
  6. Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumların da işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi gerekir.
  7. Alıcıların isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında sözleşme düzenlemediği satıcılar ile olan işlemlerinde, genel hükümlere göre işlem tesis edilmeye devam edecektir.
  8. İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere satıcıya KDV iadesi yapılabilir. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması vergi dairesince aranacaktır.

           Söz konusu bu uygulama halk arasında “naylon fatura” olarak bilinen Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB) kullanımı riskiyle karşılaşmak istemeyen mükellefler için son derece yerindedir. Daha önceden herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığı ve hakkında yeterli bilgi olmayan tedarikçilerden alınan faturaların Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge olma ihtimali vardır. Mükellefler bu yöntemle kendilerini güvence altına alabilirler.

            Yeni uygulama ayrıca idarenin KDV tahsilatlarında yaşayabileceği gecikmelerin önlenmesine yardımcı olacağı açıktır.Tebliğ taslağının uygulamaya alınması yukarıda belirtilen bu risk ve gecikme sebebiyle Maliye Bakanlığınca vergi alacağının güvenli alana çekilmesi anlamında önemli bir karar olacaktır.

SMMM Barış Köse

Yararlanılan Kaynak : 41 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği taslağı

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi