İŞLETME SAHİPLERİ DİKKAT

ŞİRKET ORTAKLARININ HUZUR HAKKI İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKENLER

Sevgili okurlar bundan önceki yazımızda çalışanların ücretleri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunmuştuk, bu yazımızda ise şirket ortaklarının sahip oldukları işyerlerinden aldıkları huzur hakları ile ilgili bazı uyarılarda bulunacağız.

Huzur Hakkı Nedir?

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde ise şirket müdürlerinin ve müdür olmayan ortakların kanunen belli sorumluluk ve yükümlüleri vardır. Bu kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla işletmeler sorumlulara ödeme yapabilir bu tür ödemelere huzur hakkı diyoruz.   

Vergi kanunlarımıza göre huzur hakkı da ücret olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla huzur hakkı ödemeleri de vergilendirmeye tabidir. Bir vergilendirme döneminde (2021 yılı için 650.000 TL) ve üzeri huzur hakkı ödemesi alan bireylerin beyanname vermesi gerekmektedir.

Birden fazla işletmeden huzur hakkı elde edilmesi durumunda bir önceki yazımızda belirttiğimiz şartlar

  1. 2021 yılı için ikinci işyerinden aldıkları ücret/huzur hakkı yıllık 53.000 TL’yi geçen ortaklar,
  2. Yine 2022 yılı ücret/huzur hakkı geliri 650.000 TL’yi aşanlar
  3. Ve son olarak bir vergilendirme döneminde birden fazla yerden huzur hakkı geliri elde edenlerin toplam gelirleri 650.000 TL’yi geçenler

 geçerlidir. Buna göre Yıllık beyanname ile beyan edilmesi gereken tutar (2021 yılı için 650.000 TL) gerçekleşmiş ise ve birden fazla işverenden elde edilen ücret/huzur hakkı ücreti söz konusu ise hangi ücretin birinci işverenden alınan ücret olarak kabul edileceği konusunda kanunda bir belirleme yapılmamış, bu belirlemenin mükellef tarafından yapılacağı, dolayısıyla mükellefin ücretlerinden en yükseğini birinci işverenden alınan ücret olarak belirleyebileceği kabul edilmiştir.

Kanunda tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir” ifadesi yer almaktadır. Bu ödemeler şirket mali yapısına uygun olacak şekilde belirlenmeli ve belgelendirilmelidir. Huzur Hakkı için bir sınır ya da oran belirlenmemiştir fakat önemli olan husus huzur hakkının kurumsal yönetim ilkelerinden adillik ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak belirlenmesidir. Şirketin elde ettiği karın çok büyük bir kısmı yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak öder ve diğer ortaklara herhangi bir ödeme yapılmazsa bu durum örtülü kar dağıtımı olarak değerlendir ve işletme sahiplerine risk oluşturabilir.

Günümüzde artık kurumlar arası bilgi aktarımı çok kolay bir şekilde sağlanmakta ve tüm kurumlar neredeyse ortak bir bilgi havuzunu kullanmaktadır. Hal böyleyken işletme sahipleri de elde ettikleri gelirlerin beyan ederken huzur hakkına da dikkat etmelidirler. Tek işverenden alınmış 2021 yılı için 650.000 TL sınırına dikkat edilmeli bu tutarın aşılması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmelidir.

SMMM Barış Köse

Yararlanılan Kaynak: TÜRMOB: Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleri/Son Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar No:13 2022/2

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi