DİKKAT 01 Temmuz'da e-fatura ve e-irsaliye zorunlu hale geliyor.

Değerli Mükelleflerimiz 

01/07/2022 tarihinden itibaren aşağıda belittğimiz mükellef grupları da e-fatura ve e-irsaliye kullanımına geçişi zorunlu hale gelecektir. e-faturaya bu dönemde geçiş yapan mükellefler aynı zamanda 01/01/2023 tarihinden itibaren de e-defter uygulamasına geçeceklerdir. Burada önemli olan husus 5000-30000 olarak adlandırdığımız e-arşiv fatura sistemi ile e-fatura sisteminin birbiriyle karıştırılmamasıdır. 

E-FATURA ZORUNLULUĞU OLAN İŞLETMELER

1- Hangi sektörüde olursa olsun brüt satış hasılatı 

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.”

2- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı 

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler. 

3- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri

E-ARŞİV ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLETMELER

1- 2021 ve sonraki yıllar cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

2- ⎯ Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi