DEVRİM GİBİ TASLAK

DEVRİM GİBİ TASLAK….

Değerli okurlar; 04/04/2022 tarihinde yayınlanan 41 sayı nolu KDV Tebliğ taslağı ile uzun zamandır işletmelerimizin sırtında bir kambur gibi yer alan KDV iadeleri ile ilgili devrim niteliğinde bir karar açıklanmıştır. Bu kararda imalatçılar tarafından yapılan ihracatta ihracat istisnası tutarı üzerinden %10 iade talep edilebilmesinin yolu açılmıştır.

Bu düzenlemeden herhangi bir sektör ayırımı olmaksızın, imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden ve devreden KDV’si olan ihracatçılar, imal ettikleri malları ihracat teslimlerinde yüklendikleri KDV tutarı ne olursa olsun ihracat bedelinin %10 una kadarını (devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak) iade talep edebilirler. Yeni düzenlemeye katılmak zorunlu değildir. Mükellefler dilerlerse yine eskiden olduğu gibi yüklenilen KDV hesaplayıp ilgili dönemin beyannamesinde hesaplanan tutarın iadesini talep edebilirler. İmalatçı ihracatçılar imalatçı belgelerinde yer alan ürünleri ve yine belgede yer alan üretim kapasitesine göre üretilen ya da fason olarak ürettirilip ihraç edilen tutar kadar iade talep edebilirler.

Burada dikkat edilmesi gereken husus yeni düzenlemenin hangi mükelleflere fayda sağlayacağıdır. Kısaca özetlemek gerekirse kar yüzdesi yüksek olan ve ihraç ettiği mallarda indirimli KDV oranı (%1-%8) olan mükellefler için durum avantajlıdır.

İhracat İstisnası: 1.000.000 TL

Yüklenilen KDV: 80.000 TL ise

İade talebi eski yöntemde 80.000 TL iken yeni yöntemde 1.000.000 * (%10) = 100.000 TL olacaktır.

Bu durumun tam tersi olarak iade istisna oranının %10’u geçmesi durumunda yöntem aleyhimize işlemeye başlar. Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak

İhracat İstisnası: 1.000.000 TL

Yüklenilen KDV: 180.000 TL

İade talebi eski yöntemde 180.000 TL iken yeni yöntemde 1.000.000 * (%10) = 100.000 TL olacaktır.

180.000 – 100.000 = 80.000 TL daha sonradan talep edilemeyecektir. Bu sebeple yöntem seçimi yaparken dikkatli davranmak gerekmektedir.

Düzenlemede iade tutarının 10.000 TL ve altında olması halinde incelemesiz ve teminatsız olarak iadenin yapılacağı

10.000 TL – 100.000 TL arasındaki iade tutarları için zamanında düzenlenen bir YMM Tam Tasdik Sözleşmesi olması durumunda yine incelemesiz ve teminatsız olarak iadenin yapılacağı

1             00.000 T’yi aşan iade tutarları içinse YMM Raporu veya vergi inceleme raporu gerektiği belirtilmiştir.

Mahsuben iade talepleri, gerekli evrakın ibraz edilmesi durumunda YMM Raporu ya da vergi inceleme raporu talep edilmeden yerine getirilir.

Talep edilen iade tutarı için teminat verilmesi halinde işlem YMM Raporu ya da Vergi inceleme raporu aranmadan hemen gerçekleştirilir daha sonra raporun kabul edilmesi durumuna göre teminat çözülür.

Barış Köse SMMM

Yararlanılan Kaynak https://www.verginet.net/dtt/1/kdv-teblig-taslagi-41-imalatci.aspx

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi