Ara
  • Barış Köse

Turizm Payı Beyannamesi Yürürlükte

İlk olarak 7183 sayılı kanunla Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması kararlaştırılmıştır.


Kanunun 6.maddesi gereği alınacak turizm payının beyanına ilişkin usül ve esasların belirlendiği tebliğ 02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.


Tebliğe göre

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk, ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır.

(3) Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.


Turizm payı beyannamesi elektronik ortamda beyan edilecektir.

Kurumlar Vergisi mükellefleri aylık bildirimde bulunacak, diğer mükellefler ise üç aylık olarak bildirimde bulunacaklardır. İlk beyan dönemi Kurumlar Vergisi mükellefleri için Ekim 2019'dur. Beyannamesi 30/11/2019'a kadar verilmelidir. Diğer mükellefler için ise Ekim Kasım Aralık Dönemine ait beyanname ile bildirim yapılmalıdır. Bu beyanname de beyan dönemini takip eden ayın son günü yani 31/01/2020'ye kadar gönderilmiş olmalıdır.


Ödeme süresi beyanname gönderiminin son günü ile paraleldir. En geç beyan süresinde ödenmiş olması gerekmektedir.


Barış Köse SMMM11 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör