Ara
  • Barış Köse

Dijital Denetim Artık Anlık


Dünyada nefes almadan ilerleyen teknolojiyi, ülkemizde en yakından takip eden kurumlardan biri de Maliye. İdare 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bir çok düzenlemeyi yürürlüğe koydu. 509 Sıra no'lu tebliğ ile e-uygulamaların tabanı oldukça genişledi. Örneğin 01 01 2020 tarihinden itibaren bütün serbest meslek mükellefleri (doktorlar-avukatlar-mali müşvirler-mimarlar-mühendisler-vs) e-serbest meslek makbuzu düzenlemek zorunda olacak. E-fatura düzenlemek zorunda olan firmaların tamamı e-arşiv faturaya da geçmek zorunda olacak.


Ve unutmayın her yıl sisteme dahil olacak işletme sayısının arttırılması için belirlenen limitler aşağı çekiliyor. Mesela geçen yıl on milyon olan hasılat tutarı bu yıl beş milyona indirildi kim bilir belki seneye bir milyon üzeri firmalar sisteme dahil olsun denecek.


Tebliğ ile getirilen yenilikler o kadar çok ki hepsine burada yer vermek mümkün değil fakat yine de bir konuyu özellikle dikkatlerinize sunmak isterim. Anılan tebliğin Diğer Hususlar başlığı altında şu satırlara yer verilmiş ;


"Başkanlık, e-Belge uygulamaları kapsamında e-Belgenin düzenlenip muhataplarına iletimi sırasında, belge içeriğinin kontrolüne yönelik analizleri; mükellefin faaliyet alanı, kapasitesi, alım-satıma konu mal ve hizmetlerin türü, niteliği veya Başkanlık sistemlerinde var olan her türlü bilgileri kullanarak yapmaya, bu analizler sonucunda riskli olduğu değerlendirilen belgeleri {belge içeriğinin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu hususunda tereddüt edilen durumların varlığı halinde ilgili belgeler riskli olarak değerlendirilir.) muhataplarına iletilmesini durdurmaya yetkilidir."


Bu paragrafta "e-belgenin düzenlenip iletimi sırasında" ibaresine dikkatinizi çekmek isterim. Çok açıkça belirtildiği gibi artık idare firmaların kestiği faturaları "anlık" olarak denetleyebilecek. Çok çarpıcı değil mi ?


Geçtiğimiz yıl Ekim ayında İstanbul'da düzenlenen Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması temalı 20.Türkiye Muhasebe Kongresinde Maliye Bakanlığı yetkilileri bu analizleri yapabilecek çalışmaların yapılmakta olduğunu bildirmişlerdi. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki bir sene belki de daha kısa bir süre içinde yapılan çalışmalar neticesini vermiş ve uygulamaya geçilmiş durumda.


Dijital denetim, firmaların kestiği faturalara anlık olarak ulaşabilme seviyesine geldikten sonra mükellefler de artık çok daha düzenli ve disiplinli hareket etmek zorundadır. Bu konuda firmaların karar verici yetkilileri mutlaka muhasebe birimlerini tekrar gözden geçirmelidir. Kullanılan sistemler hem yazılımsal hem de donanımsal olarak günün şartlarına uygun mu ? Beşeri sermayemiz dediğimiz, çalışanlarımız durumun ne kadar bilincinde ? Firma muhasebe birimi organizasyonumuz e-uygulamalara entegre mi ? Bütün bunlar gözden geçirilmeli ve vakit geçirilmeden uyum sağlanmalıdır. Artık gün zaman aşımının yıllarla hesap edildiği gün değildir. Bir bakarsınız bir gün bile çok geç olmuş.


Barış Köse SMMM

17 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör