Ara

Dijital Denetim Artık Anlık

Dünyada nefes almadan ilerleyen teknolojiyi, ülkemizde en yakından takip eden kurumlardan biri de Maliye. İdare 19.10.2019 tarihli ve...

Turizm Payı Beyannamesi Yürürlükte

İlk olarak 7183 sayılı kanunla Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına,...

İşinizin Dili Muhasebe

Günümüzde kayıtlı ekonomi içinde yer alan en ufak işletmeden, en yükseklere tırmanan gökdelenlerde bulunan Dünya markalarına kadar tüm...